implantaty.infoZubní Implantaty - doc. MUDr. Antonín ?im?nek, CSc

implantaty.info Profile

implantaty.info

Title:Zubní Implantaty - doc. MUDr. Antonín ?im?nek, CSc

Description:Zubní Implantaty - doc. MUDr. Antonín ?im?nek, CSc Curriculum vitae Kontakt Co jsou zubní implantáty? P?ehled publikací Dotazy Curriculum vitae? Doc Curriculum vitae Prof. MUDr. Antonín ?im?nek, CSc.,

Keywords:

Discover implantaty.info website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

implantaty.info Information

Website / Domain: implantaty.info
Website IP Address: 217.198.114.63
Domain DNS Server: ns1.regzone.info,ns1.regzone.de,ns1.regzone.cz

implantaty.info Rank

Alexa Rank: 6604238
OursSite Rank: 2
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

implantaty.info Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $2,860
Daily Revenue: $7
Monthly Revenue: $235
Yearly Revenue: $2,860
Daily Unique Visitors: 721
Monthly Unique Visitors: 21,630
Yearly Unique Visitors: 263,165

implantaty.info WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html
Date Wed, 18 Oct 2017 16:48:30 GMT
Server Apache/2.2.22 (Debian)

implantaty.info Keywords accounting

Keyword Count Percentage

implantaty.info Similar Website

Domain WebSite Title
clickdressupgames.com Online Dress Up Games for Girls
letheatredelorient.fr Accueil - Théatre de Lorient - Saison 2016/2017
nysscsw.org Home
rent-a-car-in-greece.com AVANTI | Rent A Car Greece
morristwp.com Morris Township, NJ - Official Website | Official Website
cliftonhighschool.org Clifton High School
fahrrad-tour.de Altmühlradweg, Innradweg, Isarradweg, Mainradweg, Albradweg, Elberadweg, Donauradweg, Mainradweg, M...
merkle-nagold.de Merkle GmbH | Startseite
searchtristatehomes.com Homes for Sale, Luxury, Foreclosures, Short Sales, Bank Owned, REO, Distressed Properties Buy Sell ...
crlibrary.org Books, Cds, Dvds in an Online Catalog, and a Full Calendar of Events Throughout the Year
manager-begleitung.de Seri鰏er Begleitservice Funkysoft Alibibegleitung Begleitagentur Managerbegleitung Frauenbegleitserv...
lucateam.com Homes for Sale, Luxury, Foreclosures, Short Sales, Bank Owned, REO, Distressed Properties Buy Sell ...
coffeehouseinvestor.com The Coffeehouse Investor
dfwhightechsigns.com Signs Dallas | Fort Worth | DFW Hightech Signs
exemplarr.com E-publishing Company,E-learning Services & Solution Companies,Digital publication Company
thecolourhouse.co.uk Colour House Hairdressing - Eco-friendly hairdressers in Bagshot, Surrey
colourhousetattoo.com Colour House Tattoo & Piercings Belfast
eurotek-italy.it Eurotek

implantaty.info Traffic Sources Chart

implantaty.info Alexa Rank History Chart

implantaty.info aleax

implantaty.info Html To Plain Text

Zubní Implantaty - doc. MUDr. Antonín ?im?nek, CSc Curriculum vitae Kontakt Co jsou zubní implantáty? P?ehled publikací Dotazy Curriculum vitae? Doc Curriculum vitae Prof. MUDr. Antonín ?im?nek, CSc., se narodil v roce 1953 v Hradci Králové. V roce 1977 vystudoval stomatologicky směr Léka?ské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a od té doby pracuje na hradecké stomatologické klinice. Stal se ?elistním a obli?ejovym chirurgem, získal titul kandidát věd (1990), v roce 1996 byl jmenován docentem stomatologie a v roce 2013 profesorem stomatologie. Zubními implantáty se zabyvá od roku 1992, je jedním z prvních ?eskych stomatolog?, kte?í za?ali s moderními typy implantát? pracovat. Od roku 1997 je vedoucím nově vzniklého Implantologického centra stomatologické kliniky v Hradci Králové, prvním a největ?ím pracovi?těm svého druhu v ?eské republice. Implantologické centrum je ?pi?kově vybaveno, mimo jiné má vlastní po?íta?ovy tomogram (CT). Zubní implantologii vyu?uje na léka?ské fakultě, zabyvá se také implantologickym vyzkumem a vychovou ?eskych i zahrani?ních odborník? v tomto oboru. Na sympoziích a odbornych seminá?ích p?ednesl témě? 350 p?edná?ek o zubní implantologii a v na?í i v presti?ní zahrani?ní odborné literatu?e publikoval 230 implantologicky zamě?enych prací. Je hlavním autorem první ?eské u?ebnice o zubních implantátech, která vy?la v letech 2001 a 2007 a která získala presti?ní Cenu rektora Univerzity Karlovy na nejlep?í vědeckou práci roku. Napsal také první ?eskou implantologicky zamě?enou bro?uru ur?enou pacient?m nazvanou "Chcete t?etí zuby? (100 otázek a odpovědí o zubních implantátech)". Stal se zakládajícím ?lenem Implantologického klubu ?R a je ?lenem European Association for Osseointegration, nejvyznamněj?í evropské implantologické organizace. Jako expert spolupracuje s firmou Lasak spol. s r.o., největ?ím tuzemskym vyrobcem zubních implantát?. V implantologii se vzdělával na několika zahrani?ních pracovi?tích (USA, ?vycarsko, ?védsko, Rakousko) a p?edná?el v Německu, Itálii, Jihoafrické republice, Syrii a v ?adě vychodoevropskych zemí. Udr?uje těsné kontakty s implantology několika kontinent?. Pat?í mezi nejzku?eněj?í implantology u nás. Na stomatologické klinice i ve své privátní praxi voperoval p?es 28 000 zubních implantát?. Soust?e?uje kolem sebe odborny tym stomatologickych chirurg?, stomatologickych protetik?, parodontolog?, ústních hygienistek, ortodontist? a praktickych stomatolog? – tedy profesí, které se na zubní implantologii podílejí. Pou?ívá ?iroké spektrum augmenta?ních postup? tam, kde je nabídka kosti pro implantaci nedostate?ná. Jako jeden z mála ovládá práci s implantáty ?epelkovymi, které jsou velmi vyhodné p?i úzké ?elistní kosti, je? bě?né ?roubové implantáty nedoká?e pojmout. V p?ípadech, kdy pacient ?eká na zhojení rány po vyta?ení zubu a po tuto dobu by měl nosit snímatelnou protézu, pou?ívá provizorní implantáty a na ně pevny m?stek. Provádí tzv. okam?itou rekonstrukci zubu, tedy postup, p?i kterém se odstraní nepou?itelny zub, ihned se zavede zubní implantát a je?tě tenty? den se na něj zhotoví korunka. Pacient do ordinace vchází se svymi ?patnymi zuby a odchází s umělymi zuby na implantátech. Tak se nahrazují zejména ztráty jednoho nebo několika zub? ve viditelném úseku chrupu. Specialitou prof. ?im?nka je náhrada celych zubních oblouk? implantáty a tzv. kompletní rekonstrukce chrupu implantáty, p?i které se odstraňují v?echny zbylé zuby, nebo? doslou?ily, a zhotoví se kompletní nesnímatelny chrup na implantátech. Během lé?by, p?esto?e je zna?ně dlouhá, pacient nikdy není bez zub? více ne? několik hodin a nikdy nenosí provizorní snímatelnou protézu. Koncem roku 2012 byl prof. ?im?nek v anketě ?asopisu Tyden za?azen mezi 10 nejvyznamněj?ích zubních léka?? v ?eské republice. foto: Lidové noviny Ordina?ní doba Pondělí 7?3;° - 16°° útery 7?3;° - 15°° St?eda 7?3;° - 13°° ?tvrtek 7?3;° - 15°° Pátek 7?3;° - 14°° Jsme ?leny Implantologicky klub ?eské republiky European Association for Osseointegration ?eská stomatologická komora Kontakt prof. MUDr. Antonín ?im?nek, CSc. Centrum dentální implantologie Stomatologická klinika Fakultní nemocnice Sokolská 581 500 05 Hradec Králové tel.: 495 833 446 fax.: 495 832 024 email: simunek@email.cz naposledy aktualizováno: 20. zá?í 2013

implantaty.info Whois

Domain Name: IMPLANTATY.INFO Domain ID: D2401211-LRMS WHOIS Server: Referral URL: http://www.joker.com Updated Date: 2015-08-21T04:40:32Z Creation Date: 2002-09-09T08:26:00Z Registry Expiry Date: 2016-09-09T08:26:00Z Sponsoring Registrar: CSL Computer Service Langenbach GmbH d/b/a joker.com Sponsoring Registrar IANA ID: 113 Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited Registrant ID: C2520401-LRMS Registrant Name: Antonin Simunek Registrant Organization: Implant s.r.o. Registrant Street: Rokycanova 352 Registrant City: Hradec Kralove Registrant State/Province: Czech Republic Registrant Postal Code: 50003 Registrant Country: CZ Registrant Phone: +420.495833446 Registrant Phone Ext: Registrant Fax: +420.495832024 Registrant Fax Ext: Registrant Email: simunekⓜemail.cz Admin ID: C1230314-LRMS Admin Name: Petr Horinek Admin Organization: ZONER software Admin Street: Nove Sady 18 Admin City: Brno Admin State/Province: -- Admin Postal Code: 60200 Admin Country: CZ Admin Phone: +420.543257244 Admin Phone Ext: Admin Fax: Admin Fax Ext: Admin Email: auto-regⓜadmin.czechia.com Tech ID: C1233585-LRMS Tech Name: Petr Horinek Tech Organization: ZONER software a.s. Tech Street: Nove Sady 18 Tech City: Brno Tech State/Province: Czech Republic Tech Postal Code: 60200 Tech Country: CZ Tech Phone: +420.543257244 Tech Phone Ext: Tech Fax: +420.543257245 Tech Fax Ext: Tech Email: auto-regⓜadmin.czechia.com Billing ID: C1233585-LRMS Billing Name: Petr Horinek Billing Organization: ZONER software a.s. Billing Street: Nove Sady 18 Billing City: Brno Billing State/Province: Czech Republic Billing Postal Code: 60200 Billing Country: CZ Billing Phone: +420.543257244 Billing Phone Ext: Billing Fax: +420.543257245 Billing Fax Ext: Billing Email: auto-regⓜadmin.czechia.com Name Server: NS1.REGZONE.INFO Name Server: NS1.REGZONE.CZ Name Server: NS1.REGZONE.DE DNSSEC: unsigned >>> Last update of WHOIS database: 2016-06-04T02:27:46Z <<< For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp Access to AFILIAS WHOIS information is provided to assist persons in determining the contents of a domain name registration record in the Afilias registry database. The data in this record is provided by Afilias Limited for informational purposes only, and Afilias does not guarantee its accuracy. This service is intended only for query-based access. You agree that you will use this data only for lawful purposes and that, under no circumstances will you use this data to(a) allow, enable, or otherwise support the transmission by e-mail, telephone, or facsimile of mass unsolicited, commercial advertising or solicitations to entities other than the data recipient's own existing customers; or (b) enable high volume, automated, electronic processes that send queries or data to the systems of Registry Operator, a Registrar, or Afilias except as reasonably necessary to register domain names or modify existing registrations. All rights reserved. Afilias reserves the right to modify these terms at any time. By submitting this query, you agree to abide by this policy